Get your alerts on the free app:

Get alerts on the free app:
or subscribe by Eircode:

PhríomhOibreacha Píobáin bréan L3405 BaileMhic Íre

Dúnadh Bóthair - L3405 BaileMhic Ír ón Luan 20 Iúil go dtí an Grian 30 Lúnasa 2020 chun Suiteáil Phríomh-Oibreacha Píobáin Éirí Amach WWTP a éascú.COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ.

AN tACHT UM BHÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH AR BHÓTHAR POIBLÍDe bhun Alt 75 d’Achtnam Bóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bothar seo a leanas ar feadh na tréimh se agusnacúise a shonraítear thíos: -

DúnadhBóthai r

L-3405-60 (Cuid) Baile Mhic Íre – óna hacomhal leis an N22 go dtí a hacomhal le Crosaire Ghort an Acra L-7430.

TréimhseanDúnadh

Ó 07: 30 Dé Luain 20 Iúil, 2020 go 18: 00 Dé Domhnaigh 30 Lúnasa, 2020 (Dúnadh 24 uair).

Cúis leis anDúnadh

Chun Suiteáil Phríomh-Oibreacha Píobáin séarach bréan ionad cóireála fuíolluisce (WWTP) Bhaile Mhic Íre a éascú.

Bealaí Malartacha

Ag taistealón Oirthear – ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidhar an N22. Ag an gcrosaire leis an L3400-79 (N22, L-3400) Bóthar Chúil Aodh acas ar chlé agus lean araghaidh go dtíacomhal L-3405-0 ag Crois an Mhuirnigh Bhig. Cas ar chlé ar an L-3405-0 agus lean araghaidh ó dheas go dtítras-acomhalnaRáthaThiar den L-3406 agus L-3405-40.

Ag taisteal ón Iarthar – ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidhar an N22. Ag an gcrosaire leis an L-3402-123, cas ar dheis ag Crosbhóithre Uí Loingsigh (acomhal leathslí). Lean ar aghaidh siar ar an L-3402 go dtí acomhal L-3406-0 Cros Scoil Ré na nDoirí, cas ar dheis. Lean ar aghaidh siar ó thuaidh ar an L-3406-0 go tras-acomhal na Rátha Thiar den L-3406 agus L-3405-40.

Tá an bealach malartach seo infheidhmithe freisin agus tú ag taisteal sa treoeile.

Tag: TRC-87-2020

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Account