Get your alerts on the free app:

Get alerts on the free app:
or subscribe by Eircode:

Phríomh-Oibreacha Píobáin L3014 Baile Mhic Íre

Dúnadh Bóthair - L3405 Baile Mhic Íre ón Luan 20 Iúil go dtí an Domhnach 30 Lúnasa 2020 chun Suiteáil Príomhoibreacha Píopaí Éirí Amach a éascú.COMHAIRLE CHONTAE CORK

AN tACHT UM BHÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE POIBLÍDe bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus don chúis a shonraítear thíos: -Bóthar a bhfuil sé beartaithe a Dhúnadh

L-3405-60 (Cuid) Baile Mhic Íre - óna hacomhal leis an N22 go dtí a hacomhal le Crois Ghort an Acra L-7430Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó 7:30 Dé Luain an 20ú Iúil, 2020 go 18:00 Dé Domhnaigh an 30ú Lúnasa, 2020

(Dúnadh 24 uair)Cúis leis an Dúnadh Beartaithe

Chun Suiteáil Phríomh-Oibreacha Píobáin séarach bréan ionad cóireála fuíolluisce (WWTP) Bhaile Mhic Íre a éascúBealaí Malartacha

Ag taisteal ón Oirthear - ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidh ar an N22. Ag an gcrosaire leis an L3400-79 (N22, L-3400) Bóthar Chúil Aodha cas ar chlé agus lean ar aghaidh go dtí acomhal L-3405-0 ag Crois an Mhuirnigh Bhig. Cas ar chlé ar an L-3405-0 agus lean ar aghaidh ó dheas go dtí tras-acomhal na Rátha Thiar den L-3406 agus L-3405-40.Ag taisteal ón Iarthar - ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidh ar an N22. Ag an gcrosaire leis an L-3402-123, cas ar dheis ag Crosbhóithre Uí Loingsigh (acomhal leathslí). Lean ar aghaidh siar ar an L-3402 go dtí acomhal L-3406-0 Cros Scoil Ré na nDoirí, cas ar dheis. Lean ar aghaidh siar ó thuaidh ar an L-3406-0 go tras-acomhal na Rátha Thiar den L-3406 agus L-3405-40.

Tá an bealach malartach seo infheidhmithe freisin agus tú ag taisteal ar a mhalairt slí.Ba cheart agóidí i gcoinne an dúnta shealadaigh bóthair bheartaithe seo a dhéanamh i scríbhinn, chuig an duine thíos-sínithe, ag lua Tag: TRC-87-2020, tráth nach déanaí ná 5i.n. Dé Máirt an 30ú Meitheamh, 2020. Ba cheart sonraí teagmhála gutháin a áireamh san agóid.Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Account