Get your alerts on the free app:

Get alerts on the free app:
or subscribe by Eircode:

Rally Idirnáisiúnta Chorcaí 20 2019

Dúnadh Bóithre - Railí Chorcaí 20 Idirnáisiúnta 2019 ó Dé Sathairn 28 go dtí Dé Domhnaigh 29 Meán Fómhair, 2019.COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993DÚNADH SEALADACH BÓITHRE POIBLÍDe bhun Alt 75 Acht na mBóithre 1993, & Airteagal 12 Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí na bóithre seo a leanas a dhúnadh go sealadach ar feadh na dtréimhsí a luaitear thíos agus mar gheall ar na cúiseanna a leagtar amach thís:-Railí Idirnáisiúnta Cork 20 2019

Dé Sathairn 28 Meán Fómhair, 2019 – Dé Domhnaigh 29 Meán Fómhair, 2019Na Bóithre lena mbaineann an Dúnadh Beartaithe

Céimeanna Speisialta 1,3,5 - Cill na Martra

L-7433-59, L-7433-26, L-7436-0, L-7434-28, L-7434-0, L-7433-0, L-3403-7, L-3403-34,   L-3403-54.

Céimeanna Speisialta 2/4 - Locha Lua

L-4608-69, L-4608-37, L-4608-17, L-4608-0, L-4607-0, L-4606-33, L-4606-11, L- 4606-0.

Céimeanna Speisialta 6/9 - Mullach an Ois

L-7418-55, L-7441-0, L-7422-25, L-7420-14, L-7420-0

Céimeanna Speisialta 7/10/12 - Muisire

L-5248-0, L-3419-0, L-7444-16, L-7444-39, L-7447-40, L-7447-61, L-3417-0, L-7451-0

Céimeanna Speisialta 8/11/13 – Bóthar an Ime

L-7461-44, L-7461-17, L-7461-0, L-2750, L-1123-62, L-1123-40, L-1124-76, L-5246-0,    L-5246-19Tréimhse an Dúnta Beartaithe

Dé Sathairn 28 Meán Fómhair, 2019

Céimeanna Speisialta 1, 3, 5 - Cill na Martra ó 10:43 a chlog go 18:41 a chlog

Céimeanna Speisialta 2, 4 - Locha Lua ó 11:28 a chlog go 17:20 a chlog

Dé Domhnaigh 29 Meán Fómhair, 2019

Céimeanna Speisialta 6, 9 - Mullach an Ois ó 08:32 a chlog go 14:16 a chlog

Céimeanna Speisialta 7, 10, 12 - Muisire ó 09:11 a chlog go 17:29 a chlog

Céimeanna Speisialta 8, 11,13 - Bóthar an Ime ó 09:43 a chlog go 17:59 a chlogMalairtí Slí

Céimeanna Speisialta 1,3,5 - Cill na Martra

Le haghaidh trácht ó Dhroichead na Toinne go Ré na nDoirí, téigh ar an R-584 i dtreo Mhaigh Chromtha. Ag Ceimatarbh lean an L-3412 agus an L-3408-34 i dtreo an iarthair i dtreo Chill na Martra agus ar aghaidh go Ré na nDoirí.

Le haghaidh trácht ag gabháil ó dheas ó cheantar Ré na nDoirí chuig ceantar Inse Geimhleach – téigh ar an L-3402 go Béal Átha an Ghaorthaidh agus ansin soir ar an R-584 go hInse Geimhleach.

Le haghaidh trácht ag dul ó thuaidh ó hInse Geimhleach go Ré na nDoirí – téigh ar an R-584 go Béal Átha an Ghaorthaidh agus lean an L-3402 go Ré na nDoiríCéimeanna Speisialta 2/4 - Locha Lua

Le haghaidh trácht ag dul soir ó cheantar Bhéal Átha an Ghaorthaidh go ceantar Chill Mhichíl – téigh ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh ar an R-584 go hInse Geimhleach go Droichead na Toinne agus ansin ó dheas ar an R-587.

Le haghaidh trácht ag dul siar ó cheantar Chill Mhichíl go hInse Geimhleach/Béal Átha an Ghaorthaidh – téigh siar ó thuaidh ar an R-587 go Droichead na Toinne agus ar an R-584 go hInse Geimhleach/Béal Átha an Ghaorthaidh.Céimeanna Speisialta 6/9 - Mullach an Ois

Le haghaidh trácht ag dul ó thuaidh ó Bhaile Bhuirne/Baile Mhic Íre go Sráid an Mhuilinn trí Mhullach an Ois – téigh ar an L-3409 go Cluain Droichead agus ó thuaidh ar an R-582 go Sráid an Mhuilinn.Céimeanna Speisialta 7/10/12 – Muisire

Le haghaidh trácht ag dul soir ó cheantar Charraig an Ime – go dtí ceantar Bhaile na Graí – téigh ar an R-582 go Maigh Chromtha agus ansin ó thuaidh ar an L-3418 i dtreo Bhaile na GraíCéimeanna Speisialta 8/11/13 – Bóthar an Ime

Le haghaidh trácht ag dul siar, téigh ó dheas i dtreo an bhóthair L-3418 Baile na Graí go Maigh Chromtha agus ansin lean an R-582 ó thuaidh go Carraig an Ime agus Sráid an Mhuilinn.

Le haghaidh trácht ag dul soir – téigh ó dheas ar an R-582 go Maigh Chromtha agus ansin ó thuaidh i dtreo Bhaile na Graí ar an L-3418.Anuas air sin, tá sé beartaithe na bóithre poiblí go léir atá taobh leis na bóithre thuasluaite a dhúnadh - ar na bóithre poiblí sin, dúnfar stráice atá 200 méadar ar fad ó na hacomhail leis na bóithre sin.Ba chóir agóidí i gcoinne an dúnta shealadaigh bóithre beartaithe a dhéanamh i scríbhinn, chuig an té thíos-sínithe, ag lua Tagairt: TRC-170-19, roimh 5 p.m. ar Dé Máirt 10 Meán Fómhair, 2019. Ba chóir sonraí teagmhála fóin a chur san áireamh leis an agóid.

Stiúrthóir Seirbhísí

Bóithre agus Iompar

Comhairle Contae Chorcaí

An Teach Cúirte

An Sciobairín, Co. Chorcaí

Account