NEW! Subscribe with your Eircode:

Get notifications:

or subscribe by Eircode:

Dúnadh Bóthair An L2026 Bóthar an tSeanphobail

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an bóthar seo a leanas a dhúnadh ón Luan, 13 Bealtaine go dtí 21 Meitheamh An L2026 Bóthar an tSeanphobailTugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an bóthar seo a leanas a dhúnadh ón Luan, 13 Bealtaine go dtí an Aoine, 21 Meitheamh 2019, chun gur féidir tabhairt faoi Oibreacha Athshlánaithe ar an bPríomhphíobán Uisce.

Bóthar atá le Dúnadh: Céim 1
  • An L2026, Bóthar an tSeanphobail óna acomhal leis an L6112 ag Crosaire Uí Bhroin go dtí a acomhal leis an L2035 ag Crosaire Uí Chatháin.
Bealach Eile:
  • Cuirfear trácht ar mhalairt slí ar an L6112 (Bóthar na Faiche), ar an L6114 (Bóthar na Seanchille) agus ar an L2035.


Account

Get alerts:

Subscribe by Eircode: