NEW! Subscribe with your Eircode:

Get notifications:

or subscribe by Eircode:

Dúnadh Bóthair L6112 Bóthar na Faiche

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an bóthar seo a leanas a dhúnadh ón Luan, 29 Aibreán go dtí an Aoine, 7 Meitheamh 2019 An L6112 Bóthar na FaicheTugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an bóthar seo a leanas a dhúnadh ón Luan, 29 Aibreán go dtí an Aoine, 7 Meitheamh 2019, chun gur féidir tabhairt faoi Oibreacha Athshlánaithe ar an bPríomhphíobán Uisce.

Bóthar atá le Dúnadh: 
  • An L6112, Bóthar na Faiche óna acomhal leis an L2026 (Bóthar an tSeanphobail) go dtí a acomhal leis an L6114, Bóthar na Seanchille.
Bealach Eile:
  • Beidh trácht ag dul ó thuaidh curtha ar mhalairt slí ar an L2026 (Bóthar an tSeanphobail), an R674, an L6113 (Bóthar an tSéipéil) agus an L6114, Bóthar na Seanchille.

  • Beidh trácht ag dul ó dheas curtha ar mhalairt slí ar an L2026 (Bóthar an tSeanphobail), an L2035, L2034, L6114 (Bóthar na Seanchille).

Account

Get alerts:

Subscribe by Eircode: