NEW! Subscribe with your Eircode:

Get notifications:

or subscribe by Eircode:

Dúnadh Bóthair R674 An Rinn 25Feabhra go dti 19Aib

Dúnadh Bóthair R674 An Rinn 25 Feabhra go dtí 19 Aibreán 2019 ar mhaithe le hoibreacha ar Scéim Soláthair Uisce na Rinne-HeilbhicDÚNADH SEALADACH BÓTHAIR ALT 75 ACT NA mBÓITHRE 1993

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, ag feidhmiú de réir a gcumhachtaí de bhun Alt 75, Acht na mBóithre 1993, an bóthar poiblí seo a leanas a dhúnadh ón 25 Feabhra go dtí an 19 Aibreán 2019, chun gur féidir tabhairt faoi oibreacha ar Scéim Soláthair Uisce na Rinne-Heilbhic:


Bóthar atá le Dúnadh: 
  • An R674, An Rinn óna acomhal leis an N25 ag Crosaire na Rinne go dtí a acomhal leis an L2036 ag An Léith, An Rinn.

Bealach Eile:
  • Beidh trácht ag dul ó thuaidh (sé sin ag teacht ón Rinn agus ón Sean Phobal) curtha ar mhalairt slí ar an L2036 An Léith, an L6131 Bóthar an tSeanachaí agus an N25.

  • Beidh trácht ag dul ó dheas (sé sin ag teacht ó Dhún Garbhán) curtha ar mhalairt slí ar an N25; an L2036 An Léith; an L6131 Bóthar an tSeanachaí; an L6112 Bóthar an Fhaiche agus an L2026 Bóthar an tSeanphobail.

Account

Get alerts:

Subscribe by Eircode: