NEW! Subscribe with your Eircode:
11
October
2018

Nascadh 110Kv leis an ngreille L7418 Baile Bhuirne

Nascadh 110Kv leis an ngreille L7418 Baile Bhuirne

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadach

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag smaoineamh ar na bóithre seo a leanas a dhúnadh do trácht poiblí , faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, do na dátaí agus do na tráthanna a luafar: -Uimh. Thag: TRC-128-18

Nascadh 110Kv leis an ngreille a thógáil – L7418 in aice Tigh Tabhairne an Muilleann go dtí an acomhal leis An Cheapach Thiar.

ó De hAoine 2ú Samhain dtí Dé hAoine an 21ú Nollaig 2018

(Dúnadh Laethúil 08.00 go 18.00)Bóthar le a bheith Dúnta:

An L7418 ó Tigh Tabhairne an Muilleann i Baile Bhuirne go dtí Droichead An Cheapach ThiarUimhir Bóthar:

L-7418Bealach Malartach:

Do trácht atá ag taisteal i dtreo Thuaidh Thiar go Sráid an Mhuilinn , lean an N22 Thoir i dtreo Maigh Chromtha . Ag an acomhal den R-582 agus Crosaire Shráid an Mhuilinn ar an N22, tóg an R-582 thuaidh i dtreo Sráid an Mhuilinn go dtí an acomhal leis an L-5226-0. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile.Tá fógra breise á thabhairt go bhfuil na dúnadh beartaithe seo le haghaidh éascú an Nascadh 110Kv leis an ngreille a thógáil thar ceann den ESB (BSL)Féadfaidh aon duine le spéis, agóid a thaisceadh i scríbhinn i gcoinne na bóithre seo a dhúnadh, chuig an thíos-sínithe nach déanaí ná Dé Mairt an 16ú Deireadh Fomhair 2018 ag 5.00i.n.Dfhonn do aighneacht/agóid i ndáil leis an dhúnadh bóithre sealadacha seo a mheas, dfhéadfadh sé a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin (faisnéis phearsanta san áireamh) a thabhairt don iarratasóir i gcóir réitiú. Faoi na rialacháin cosanta sonraí ginearálta (RCSG) tá do toiliú ag teastáil chun go mbeimíd in ann do faisnéis phearsanta a traschur do triú duine. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá tú ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur chuig an t-iarratasóirPróiseáilfear an faisnéis seo I line lenár ráiteas Príobháideachas ata ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ieStiúrthóir Seirbhísí

Bóithre & Iompar ,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí 10 2018
Original SMS Content: Dúnadh Bóthair - L7418 Bhaile Bhuirne ón Aoine 2ú Samhain go hAoine 21ú Nollaig 2018 chun Éascú a dhéanamh ar Threalamh Ceangail Grid 110Kv thar ceann ESB.

Author; Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

About the Author

Cork County Council

Cork County Council

Cork County Council has been alerter on MapAlerter.com since 2013. This means that if you live or work in Cork then you can receive alerts directly from the Council as soon as they are issued through MapAlerter.com. It is free to register for an account and Cork County Council also deliver the text messages so there is no charge to receive text message alerts. Cork County Council currently provides alerts for the following service categories:

  1. Scheduled Road Works and Road Closures: Alerts will include affected areas and offer advice on diversions
  2. Flood Alerts: If there is a risk of flooding for a specific area then you will receive SMS, App and Email alerts
  3. Severe Weather Warnings: Orange and Red status alerts issued by Met Eireann forward on by the Council.

Register now to get free SMS, Email and App Alerts from Cork County Council.

Account

Get alerts:

Subscribe by Eircode: