08
November
2018

L-34024 Béal Átha an Ghaorthaidh

L-34024 Béal Átha an GhaorthaidhCOMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadachTugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag smaoineamh ar an bóithar seo a leanas a dhúnadh do trácht poiblí , faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, don tréimhse agus an cúis a luafar: -Bóthar le a bheith Dúnta:

An L-34024-0 Ráth Ghaiscígh, An Chathair, Béal Átha an Ghaorthaidh.Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó Luain an 3ú Nollaig 2018 go dtí Aoine an 21ú Nollaig 2018

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ó Luain an 7ú Eanair 2019 go dtí an 25ú Eanair 2019

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ath-osclóidh an bóthar ó 19.01 ar dé Aoine an 21ú Nollaig 2018 go dtí 06.59 dé Luain an 7ú Eanair 2019Cúis leis an Dúnadh Bóthar beartaithe

Chun oibreacha ductála cábla le haghaidh nasc greille faoi thalamh a éascú.  Bealach Malartach:

Trácht atá ag taisteal i dtreo Thiar: Lean an L-3402-17 theas go dtí an acomhal leis an L-7410-0 ag Eachros. Lean an L-7410-0 Thoir Theas go dtí a acomhal leis an L-7412-12 ag Gort na Móna. Lean an L-7412-12 Thoir Thuaidh go dtí a acomhal leis an L-34024-0 ag Ráth Ghaiscígh. Lean an L-34024-0 i dtreo Thiar Thuaidh trí Ráth GhaiscíghTá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile do trácht atá ag dul i dtreo Thoir.Féadfaidh aon duine le spéis, agóid a thaisceadh i scríbhinn, i gcoinne an dhúnadh bóthar seo, chuig an thíos-sínithe ag lua an uimhir thagartha: TRC-148-18, nach déanaí ná 5.00 i.n. Dé Ceadaoin an 14ú Samhain 2018 .Stiúrthóir Seirbhísí

Bóithre & Iompar ,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Dfhonn do aighneacht/agóid i ndáil leis an dhúnadh bóithre sealadacha seo a mheas, dfhéadfadh sé a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin (faisnéis phearsanta san áireamh) a thabhairt don iarratasóir i gcóir réitiú. Faoi na rialacháin cosanta sonraí ginearálta (RCSG) tá do toiliú ag teastáil chun go mbeimíd in ann do faisnéis phearsanta a traschur do triú duine. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá tú ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur chuig an t-iarratasóirPróiseáilfear an faisnéis seo I line lenár ráiteas Príobháideachas ata ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ie

11 2018
Original SMS Content: Bóthar le a bheith Dúnta: An L-34024-0 Ráth Ghaiscígh, An Chathair, Béal Átha an Ghaorthaidh.

Author; Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

About the Author

Cork County Council

Cork County Council

Cork County Council has been alerter on MapAlerter.com since 2013. This means that if you live or work in Cork then you can receive alerts directly from the Council as soon as they are issued through MapAlerter.com. It is free to register for an account and Cork County Council also deliver the text messages so there is no charge to receive text message alerts. Cork County Council currently provides alerts for the following service categories:

  1. Scheduled Road Works and Road Closures: Alerts will include affected areas and offer advice on diversions
  2. Flood Alerts: If there is a risk of flooding for a specific area then you will receive SMS, App and Email alerts
  3. Severe Weather Warnings: Orange and Red status alerts issued by Met Eireann forward on by the Council.

Register now to get free SMS, Email and App Alerts from Cork County Council.

Account

Get alerts: