• Alerts
  • Latest Road Closures & Diversions

Road Closures & Disruptions

13
December
2018

Rdworks - R700/N30 Mannion's Junction, New Ross

Rdworks - R700/N30 Mannions Junction, New Ross


Roadworks – N30 / R700 Mannion’s Roundabout, New Ross

Existing Traffic Management in Place until Friday 21st December

To facilitate the construction of a new roundabout at the N30 / R700 Mannion’s Junction, New Ross there will be traffic lights in operation 24 hours a day until Friday 21st of December 2018. Please note that as part of the traffic management it will be necessary to close the R700 / Cherry’s Road from Monday the 17th to Friday the 21st of December inclusive. (There will be no access to the R700 / Cherry’s Rd from the N30 at Mannion’s Roundabout – Access will only be available from the New Ross town side).

These works are weather dependant and as such the completion date and working hours may be subject to change. Delays may be experienced at peak times, please use an alternative route if possible. 12 2018

Written by: Wexford County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Wexford County Council

12
December
2018

Road Alert

Road Alert

Road Works ongoing at Ballymabin on the R684 Dunmore Road. Traffic Management will remain in place overnight. Please approach with caution. 12 2018

Categories: Road Closures & Disruptions, Waterford City & County Council

12
December
2018

Water Service Interruption - Road Closure

Water Service Interruption - Road Closure

Road Closure at Ballyruane, Screen due to works on a burst water main. The road is expected to reopen by approx 18:00pm @iwcare 12 2018

Written by: Wexford County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Wexford County Council

12
December
2018

Roadworks L5093 Ferns to Clologe

Roadworks L5093 Ferns to Clologe

L5093 Ferns to Clologe - Roadworks tomorrow, Thursday the 13th and Friday the 14th December from 08.30 to 16.00 daily. Stop and Go Traffic Management in place. 12 2018

Written by: Wexford County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Wexford County Council

12
December
2018

Obair duchta cábla L34024 Béal Átha Ghaorthaidh

Obair duchta cábla L34024 Béal Átha Ghaorthaidh

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadachTugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag smaoineamh ar an bóithar seo a leanas a dhúnadh do trácht poiblí , faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, don tréimhse agus an cúis a luafar: -Bóthar le a bheith Dúnta:

An L-34024-0 Ráth Ghaiscígh, An Chathair, Béal Átha an Ghaorthaidh.Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó Luain an 3ú Nollaig 2018 go dtí Aoine an 21ú Nollaig 2018

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ó Luain an 7ú Eanair 2019 go dtí an 25ú Eanair 2019

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ath-osclóidh an bóthar ó 19.01 ar dé Aoine an 21ú Nollaig 2018 go dtí 06.59 dé Luain an 7ú Eanair 2019Cúis leis an Dúnadh Bóthar beartaithe

Chun oibreacha ductála cábla le haghaidh nasc greille faoi thalamh a éascú.  Bealach Malartach:

Trácht atá ag taisteal i dtreo Thiar: Lean an L-3402-17 theas go dtí an acomhal leis an L-7410-0 ag Eachros. Lean an L-7410-0 Thoir Theas go dtí a acomhal leis an L-7412-12 ag Gort na Móna. Lean an L-7412-12 Thoir Thuaidh go dtí a acomhal leis an L-34024-0 ag Ráth Ghaiscígh. Lean an L-34024-0 i dtreo Thiar Thuaidh trí Ráth GhaiscíghTá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile do trácht atá ag dul i dtreo Thoir.TRC-148-18Stiúrthóir Seirbhísí

Bóithre & Iompar ,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Dfhonn do aighneacht/agóid i ndáil leis an dhúnadh bóithre sealadacha seo a mheas, dfhéadfadh sé a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin (faisnéis phearsanta san áireamh) a thabhairt don iarratasóir i gcóir réitiú. Faoi na rialacháin cosanta sonraí ginearálta (RCSG) tá do toiliú ag teastáil chun go mbeimíd in ann do faisnéis phearsanta a traschur do triú duine. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá tú ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur chuig an t-iarratasóirPróiseáilfear an faisnéis seo I line lenár ráiteas Príobháideachas ata ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ie 12 2018

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

12
December
2018

Cableduct work L34024 Rathgaskig Cahir Ballingeary

Cableduct work L34024 Rathgaskig Cahir Ballingeary

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-Road Subject of Closure:

L-34024-0 Rathgaskig Cahir Ballingeary.Period of Closure:

From Monday 3rd December 2018 to Friday 21st December 2018

(07:00hrs-19:00hrs-Daily Closure)

From Monday 7th January 2019 to Friday 25th January 2019

(07:00hrs-19:00hrs-Daily Closure)

Road will be open from 19:01hrs Friday 21st December 2018 to 06:59hrs Monday 7th January 2019.Reason for closure:

To facilitate the Underground Grid Connection Cable Ducting Works.Alternative Route:

Westbound Traffic: Follow the L-3402-17 south to its junction with the L-7410-0 at Eachros. Follow the L-7410-0 south east to its junction with the L-7412-12 at Gortnamona. Follow the L-7412-12 north east to its junction with the L-34024-0 at Rathgaskig. Follow the L-34024-0 north west through Rathgaskig.The same route is applicable in reverse for Eastbound Traffic.Ref: TRC-148-18Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Account

Other registration options: