Get your alerts on the free app:

Latest Co. Cork AlertsMapAlerter sends you targeted messages from Cork County Council:
Messages are issued by the Council for road closures & diversions, flood events, weather warnings and planning applications.

Cork County Council

02
July
2020

Watermain Works L8245 Lake Cross, Skibbereen

Watermain Works L8245 Lake Cross, Skibbereen

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following roads for the period and reason specified below:-Roads Subject of Closure

The following sections of roads from Lake Cross, Skibbereen up to the Reservoir require closure;

1. L8245-0 [R1]

2. L8244-0 (partial closure) [R2]

3. L82471-0 [R3]Period of Closure

From 07:00hrs Tuesday 14th July 2020 to 19:00hrs Wednesday 14th October 2020

(24hr Closure).Reason for Closure

To facilitate Installation of new Water Mains.Alternative Routes

R596/L8244-0 The roads will be closed in sequence from Lake Cross up to the reservoir, R1 first, then R2, then R3. This will be the case so that a suitable access/diversion route is maintained.Local access to be maintained where possible. NOTE; When works are being carried out when R3 road closure is in place, an ALL STOP system of works will be carried out as there is no alternative means of access for the residents on R3.Ref: TRC-89-2020Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07 2020

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

02
July
2020

Watermain works L4235 Leap Village to reservoir

Watermain works L4235 Leap Village to reservoir

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following roads for the period and reason specified below:-Roads Subject of Closure

1. L4235-60 & L4235-42 [R1]

2. L42352-0 [R2]

3. L4229-44 (partial closure) [R3]

Leap Village to Leap Reservoir, Leap Co. CorkPeriod of Closure

From 07:00hrs Tuesday 14th July 2020 to 19:00hrs Wednesday 14th October 2020

(24hr Closure).Reason for Closure

To facilitate Installation of new Water MainsAlternative Routes

Diversion route for the R1 and R2 to start at Corran Bridge L4237-0 (Mall Cross Roads), head for the L4239-0 heading for the junction at Gortroe onto the N71.Diversion for R3 includes alternative route L8271-0, followed by the L8272-0, L4236-0 and L8307-0.The roads will be closed in sequence, this will be the case so that a suitable access/diversion route is maintained.At the points of the road closure, signage and barriers will have to be erected to prevent traffic through (permitting local access only).Ref: TRC-88-2020Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07 2020

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

02
July
2020

Cattle Underpass L8069 Crohane, Ballinascarthy

Cattle Underpass L8069 Crohane, Ballinascarthy

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-RoadSubject of Closure

L-8069-0, Crohane (Bandon), Ballinascarthy, Co. Cork.Period of Closure

From 07.00hrs on Monday 10th August, 2020 to 22.00hrs on Friday 14th August, 2020

(24hr Closure).Reason for Closure

To facilitate the construction of a cattle underpass.Alternative Routes

Travelling west take L-8070-0 to Crohane East, turn west onto L-4033-15 to first cross road and turn north onto L-8067-0 to rejoin the L-8069-0.The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.Ref: TRC-84-2020

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 07 2020

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

29
June
2020

Weekly Planning Alert issued by Cork County Council

Weekly Planning Alert issued by Cork County Council

Weekly Planning Alert issued by Weekly Planning Alert issued by Cork County Council. Details of new and decided applications over the previous week.

Written by: Cork County Council Categories: Planning, Cork County Council

26
June
2020

Road Resurfacing L3805 Castlemartyr

Road Resurfacing L3805 Castlemartyr

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-Road Subject of Proposed Closure

L3805 (part) from junction of L3809 in Mogeely to Castlemartyr.Period of Proposed Closure

From 07:00hrs on Monday 27th July 2020 to19:00hrs on Tuesday 28th July 2020

(24hr Closure)Reason for Proposed Closure

To facilitate Road Resurfacing WorksAlternative Routes

From junction of R632/N25 in Castlemartyr take N25 east to Killeagh, turn left onto L3809 Mogeely Road and continue to Mogeely. Alternatively, take N25 west to Two Mile Inn at Churchtown, turn right onto L3627/L3809 Mogeely Road and continue to Mogeely.The stated diversion routes are applicable in reverse when travelling in the opposite direction.Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure from the Castlemartyr side. Local access at the works location will be restricted.Objections to this proposed temporary road closure should be made inwriting, to the undersigned, quoting Ref: TRC-99-2020, not later than 5pm on Wednesday 1st July 2020. Telephone contact details should be included in the objection.Director of Services,

Roads& Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 2020

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

25
June
2020

Phríomh-Oibreacha Píobáin L3014 Baile Mhic Íre

Phríomh-Oibreacha Píobáin L3014 Baile Mhic Íre

COMHAIRLE CHONTAE CORK

AN tACHT UM BHÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE POIBLÍDe bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus don chúis a shonraítear thíos: -Bóthar a bhfuil sé beartaithe a Dhúnadh

L-3405-60 (Cuid) Baile Mhic Íre - óna hacomhal leis an N22 go dtí a hacomhal le Crois Ghort an Acra L-7430Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó 7:30 Dé Luain an 20ú Iúil, 2020 go 18:00 Dé Domhnaigh an 30ú Lúnasa, 2020

(Dúnadh 24 uair)Cúis leis an Dúnadh Beartaithe

Chun Suiteáil Phríomh-Oibreacha Píobáin séarach bréan ionad cóireála fuíolluisce (WWTP) Bhaile Mhic Íre a éascúBealaí Malartacha

Ag taisteal ón Oirthear - ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidh ar an N22. Ag an gcrosaire leis an L3400-79 (N22, L-3400) Bóthar Chúil Aodha cas ar chlé agus lean ar aghaidh go dtí acomhal L-3405-0 ag Crois an Mhuirnigh Bhig. Cas ar chlé ar an L-3405-0 agus lean ar aghaidh ó dheas go dtí tras-acomhal na Rátha Thiar den L-3406 agus L-3405-40.Ag taisteal ón Iarthar - ag acomhal an L3405-60 i mBaile Mhic Íre leis an N22, lean ar aghaidh ar an N22. Ag an gcrosaire leis an L-3402-123, cas ar dheis ag Crosbhóithre Uí Loingsigh (acomhal leathslí). Lean ar aghaidh siar ar an L-3402 go dtí acomhal L-3406-0 Cros Scoil Ré na nDoirí, cas ar dheis. Lean ar aghaidh siar ó thuaidh ar an L-3406-0 go tras-acomhal na Rátha Thiar den L-3406 agus L-3405-40.

Tá an bealach malartach seo infheidhmithe freisin agus tú ag taisteal ar a mhalairt slí.Ba cheart agóidí i gcoinne an dúnta shealadaigh bóthair bheartaithe seo a dhéanamh i scríbhinn, chuig an duine thíos-sínithe, ag lua Tag: TRC-87-2020, tráth nach déanaí ná 5i.n. Dé Máirt an 30ú Meitheamh, 2020. Ba cheart sonraí teagmhála gutháin a áireamh san agóid.Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06 2020

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>  

Account