Latest Co. Cork Alerts

MapAlerter is a free service that lets you receive alerts from Cork County Council by SMS, Email, App, Facebook Messenger and Social Media:

  
All Co. Cork local areas are serviced by MapAlerter including Cork City Environs, Clonakilty, Bandon, Bantry, Fermoy, Mallow, Macroom and other towns and villages. Get alerts...

Cork County Council

08
September
2017

Watermain Connection – L2209 Knockanemore, Ovens

Watermain Connection – L2209 Knockanemore, Ovens

CORK COUNTY COUNCILROADS ACT 1993TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSNOTICE IS HEREBY GIVEN under Section 75 of the Roads Act 1993 that the following roads will be closed to public traffic for the dates and times stated:Monday 18th September 2017

 (08.00hrs to 17.00hrs)Road to be closed:

The L2209 Crannog.Road Number:

L2209Alternative Route:

The L2209 at Crannog close will be closed to traffic from the N22 and the L6417 routes. Coming from the N22 travel to Srelane and take the L6417 and follow the diversion signs. Travelling from the L2216 Kilumney follow the diversion signs on to the N22 at the Ovens side.This closure is to facilitate Watermain Connection.

Director of Roads

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork 2017

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

08
September
2017

Cork 20 International Rally 2017

Cork 20 International Rally 2017

COMHAIRLE  CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadach

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO faoi Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993 go mbeidh na bóithre seo a leanas dúnta do thrácht phoiblí do na dátaí agus tráthanna a luafar: Dé Sathairn 30ú Mean Fomhair agus Dé Domhnaigh 1ú Deireadh Fomhair 2017

Céimeanna 1 & 3: Crois an Ghréasaí

Dé Sathairn 30ú Mean Fomhair 2017  (ó 08:44 go 14.16)

 

Bóithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den  L2001 le L6011 Cloch Dháith (An Baile Gallda)  go dtí an acomhal den R587  le L8522 ag Crois Athnastone (Cúil an Chliabháin, Cill Mhicíl ) via Cloch Dháith, An Chorrbheitheach, Currach Cloch, Cnoc na nAdharc, An Cnoc Buí, An Leaca Riabhach, Barr na dTaobhán, An Garrán Riabhach, Muine Dhaimh Thoir, Sliabh Eoghain, Seanchaiseal, An Cnocán Riabhach, Cúil an Chliabháin,Uimhreacha Bóithre:

L6011, L6010, L6009, L8517, L8523, L8524, L8522Bealach Malartach:

Ó L2001 cas ar dheis ar an R590, Ins an  Baile Gallda cas ar dheis ar R585 lean i dtreo ó Thiar go dtí Acomhal Ghleann via Béal na Blá agus An Caipín  ag Acomhal an Ghleann cas ar chlé ar an R587 agus lean i dtreo ó Thuaidh go Crois Athnastone (  Cúil an Chliabháin, Cill Mhicíl). Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile.

Céimeanna  2 & 4: Cill Sheanaigh

Dé Sathairn 30ú Mean Fomhair 2017 (ó 09.25 go 14.52)

 

Bóithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den R585  ag  Drom Díge go dtí an acomhal den L4606  leis an  L8526  ag Cos Ó nDuibh ( Cill Mhicíll ) via Drom Díge, An Muine Réidh,Cúil an Mhóinteáin, An Tulach, An Clochar,Fearann na hIníne, Crosdoire, An Goirtín, An Charraig Dhaingean, Cill Sheanaigh, Cnocán an Ghiorria, Cos Ó nDuibh.Uimhreacha Bóithre:

L85421, L8542 (Cuid), L8536, L8535, L85351, L4607 (Cuid), L8527, L8526Bealach Malartach:

Ó Drom Díge go Drom Liath (Kilmichael) via an R585 lean i dtreo óThoir chuig acomhal  Seanlárach , cas ar chlé (Thuaidh) ar an R587, ag acomhal an Ghleann , cas ar chlé agus lean i dtreo ó Thuaidh ar an R587 isteach go Drom Liath (Cill Mhicil).

Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile  ag taisteal ó Drom Liath (Cill Mhicíl) go  Drom Díge.

Céimeanna 5 & 7: Cill na Martra

Dé Sathairn 30ú Mean Fomhair 2017 (ó 13.11 go 18.22)

 

Bóithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den L-7455 leis an  L-34083 ag Brachán go dtí an acomhal den L-3403 leis an R584 ag Inse Geimhleach via Brachán, Drom Óinigh, Drom an Gharraí, Pruchas, Cathair Céirín, Cill na Martra, Na Cúlacha, Cnoc Sathairn, Cill Mic Cranróg, Cluain Ti Cairtig, An Leac Mhór, Doire an Aonaigh, Claonráth Theas, An Doirín, Doire Mheáin, An Charraig Liath.Uimhreacha Bóithre:

L-7455 (Cuid), L-3407 (Cuid), L-7434, L-7433 (Cuid), L-3403 (Cuid)Bealach Malartach:

Ón acomhal den L-7455 leis L-34083 ag Brachán Lean ar aghaidh i dtreo theas ar an  L-34083 agus an L-3412 go dtí an acomhal leis an R584 ag Ráth Luíoch Theas.  Cas ar dheis ar an R584 agus lean ar aghaidh i dtreo Thiar go Inse Geimhleach  via Droichead na Toinne agus Cill Barra. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eileCéimeanna 6 & 8: Locha Lua

Dé Sathairn 30ú Mean Fomhair 2017 (ó 13.52 go 19.02)Boithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den R584  agus an L-4608 ag Droichead Inse an Osaidh go dtí an acomhal den  L4606  leis an R587 ag An Drom Liath (Cill Mhichíl ) via Oileán Eidhneach Thoir, Oileán Eidhneach Thiar, Caolmhagh Beag, Inse idir Dha Aill, Gort na Ré,  Cuar na hAichle,An Leathghníomh, Gort an Chnocáin, Cuar an Ghrianáin, An Curraichín, Ceapaigh an Chláraigh,Carraig na Cora,  Drom na gCapall, Tír an Easaigh, Cluain Maol, An Drom Liath.Uimhreacha Bóithre

L4608, L4607 (Cuid), L4606

Bealach Malartach:

Ó  Béal Átha an Ghaorthaidh go dtí an Drom Liath (Cill Mhicíl) via an R584 Thoir go  Inse Geimhleach , go acomhal Dhroichead na Toinne, ag  acomhal Dhroichead na Toinne  cas ar dheis agus lean ar aghaidh i dtreo Theas ar an R587 isteach go Drom Liath (Cill Mhicíl).

Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile, ag taisteal ó an Drom Liath go Béal Átha an Ghaorthaidh. 

Céimeanna 9 & 11: Muisire

Dé Domhnaigh 1ú Deireadh  Fomhair 2017 (ó 08.03 go 13.02)Bóithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den  L-3418 agus an L-7459 ag Coill na nGoirtíní (Maigh Chromtha) go dtí an acomhal den L-5248 leis an L-7443 agus an L-5229 ag Cnoc na Cille via Coill na nGoirtíní, Cill Bholltrach, An Muileann Rua, Cac an Fhóid, An Screathan Ard, An Muine Fliuch, Meall na hEorna, Cois Labhra, Cnoc na Cille.Uimhreacha Bóithre:

L-7459, L-3417 (Cuid), L-7447 (Cuid), L-7444 (Cuid), L-3419 (Cuid), L-5248Bealach Malartach:

Ag an acomhal den L-3418 agus an L-7459 ag Coill na nGoirtíní lean i dtreo ó Theas ar an L-3418 go dtí an acomhal leis an N22. Cas ar dheis ar an N22 agus lean ar aghaidh i dtreo ó Thiar go dtí an acomhal leis an R582. Cas ar dheis ar an R582 agus lean ar aghaidh ó Thuaidh via Carraig an Ime go dti an acomhal leis an L-7442. Cas ar dheis ar an L-7442 agus lean ar aghaidh ó Thuaidh go dtí an acomhal leis an L-7443 agus lean ar aghaidh go dtí an acomhal leis an L-5248 ag Cnoc na Cille. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eileCéimeanna 10 & 12: Bóthar an Ime

Dé Domhnaigh 1ú Deireadh  Fomhair 2017 (ó 08.32 go 13.29)Bóithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den L-7466 agus an L-3418 ag Baile na Graí Thiar go dtí an acomhal den L-5246 leis an L-5229 ag An Chlochbhuaile Bheag via Baile na Graí Thiar, Cnoc na gCapall, Muisire, An Leaca Dhóite, An Chlochbhuaile Bheag.Uimhreacha Bóithre:

L-7461, L-2750 (Cuid), L-1123 (Cuid), L-1124 (Cuid), L-5246Bealach Malartach:

Ag an acomhal den L-3418 agus an L-2750 ag Áth na gCeannaithe lean ar aghaidh ó Theas ar an L-3418 via Maigh Chromtha go dtí an acomhal leis an  N22. Cas ar dheis ar an N22 agus lean i dtreo ó Thiar go dtí an acomhal leis an R582. Cas ar dheis ar an R582 agus lean ar aghaidh ó Thuaidh via Carraig an Ime go Sráid an Mhuilinn Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eileCéimeanna 13 & 15: Mullach an Ois

De Domhnaigh  1ú Deireadh Fomhair 2017 (ó 11.57 go 17.12)

 

Boithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den L-3409 agus an L-7420 ag Na hUláin Thoir go dtí an acomhal den L-7423 leis an  R582 ag  Meall na gCruach agus ón áit sin go dtí an acomhal den L-7423 leis an L-3409 ag Cathair Chaogáin via Na hUláin Thoir, Daingean na Saileach, Lios Carragáin, An Chora Liath, Garrán Uí Chearnaigh, Meall na gCruach, Gort na gCiseach Carraig an Fheartáin, An Chabrach, Cúil Mhóinteáin, Leacht Mhic Fhéich, Cathair Chaogáin.Uimhreacha Bóithre

L-7420, L-7422 (Cuid), L-7423Bealach Malartach:

Ag an acomhal den R582 agus an  L-7423 ag Meall na gCruach,  Lean ar aghaidh i dtreo theas ar an R582 via Carraig an Ime go dtí an acomhal leis an L-3409 ag An Tír Bheag. Cas ar dheis ar an L-3409 agus lean ar aghaidh i dtreo Thiar  via Cluain Droichead go dtí an acomhal leis an L-7420 ag Na hUláin Thoir. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eileCéimeanna 14 & 16: Na Foithrí

De Domhnaigh 1ú Deireadh Fomhair 2017 (ó 12.21 go 17.43)

 

Boithre le a bheith Dúnta:

Ón acomhal den N22 agus an L-3405 ag Baile Mhic Íre go dtí an acomhal den L-3401 leis an L-3402 ag Gort na Binne via an tSeanchluain, Cathair Chearnaigh, Gort an Acra, An Chúil Iarthach, An Ráth Thoir, An Ráth Thiar, Gort na Scairte, Cúil Aodha, Doire an Chuilinn , An Lománach Bheag, Foithrí, An Doire Leathan, Cathair na Cáithe, Gort na Binne.Uimhreacha Bóithre

L-3405 (Cuid), L-7405, L-7404 (Cuid), L-3401Bealach Malartach:

Ón acomhal den N22 agus an L-3405 ag Baile Mhic Íre , lean ar aghaidh i dtreo Thoir ar an N22 go dtí an acomhal leis an L-3402 af Lios an Chraosaigh. Cas ar dheis ar an L-3402 agus lean i dtreo Thiar go dtí an acomhal den L-3402 leis an  L-3401 ag Gort na Binne via Ré na nDoirí. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile.

 Tá na dúnadh beartaithe seo le haghaidh éascú anI dteannta  sin, tá sé beartaithe na bóithre poiblí in aice láimhe a dhúnadh ar fhad 200 méadar ó na hacomhail leis na bóithre atá liostaithe thuas.

Stiúrthóir na mBóithre,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

08
September
2017

Cork 20 International Rally 2017

Cork 20 International Rally 2017

CORK COUNTY COUNCILROADS ACT, 1993TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSNOTICE IS HEREBY GIVEN under Section 75 of the Roads Act 1993 that the following roads will be closed to public traffic for the dates and times stated:

 Saturday 30th September and Sunday 1st October 2017Stages 1 & 3: Cobblers Cross

Saturday 30th September 2017 (08:44hrs to 14.16hrs)

 

Roads to be Closed:

From the junction of the L2001 with L6011 Clodgh ( Crookstown)  to the junction of the R587  with L8522 at Athnastone Cross roads(  Coolaclevane, Kilmichael ) via Clodgh, Currabeha, Curraclogh, Knocknaneirk, Knockboy, Lackareagh, Barnadivane, Garraneragh, Moneygaff East, Slieveowen, Shanachashel, Knockanreagh, Coolaclevane,Road Numbers:

L6011, L6010, L6009, L8517, L8523, L8524, L8522Alternative Route:

From L2001 turn right on to the R590, in CrookstownVillage  turn right onto  R585 continue west as far  as Glan Junction via Bealnablath and Coppeen Village at Glan Junction turn left  on to R587 and continue north  to Athnastone Cross roads(  Coolaclevane, Kilmichael )

This alternative route is also applicable in the reverse when travelling from Athnastone Cross roads, to Clodgh, Crookstown.

Stages 2 & 4: Johnstown

Saturday 30th September 2017  (09.25hrs to 14.52hrs)

 

Roads to be Closed:

From the junction of the R585  at  Dromdeegy to the junction of the  L4606  with L8526  at Cusduff ( Kilmichael ) via Dromdeegy, Moneyreague,Coolmountin, Tullagh, Clogher,Farrannahineeny,Cushterra, Gurteen, Carrigdangan, Johnstown, Haremount, Cusduff.Road Numbers:

L85421, L8542 (Part), L8536, L8535, L85351, L4607 (Part), L8527, L8526Alternative Route:

From Dromdeegy to Dromleigh (Kilmichael) via the R585continue east to Shanlaragh junction turn left(north ) along R587, at Glan Junction, turn left  and continue north  along R587 in to Dromleigh (Kilmichael).

This alternative route is also applicable in the reverse when travelling from Dromleigh (Kilmichael), to Dromdeegy.

Stages 5 & 7: Cill na Martra

Saturday 30th September 2017 (13.11hrs to 18.22hrs)

 

Roads to be Closed:

From the junction of the L-7455 with the L-34083 at Brachán to the junction of the L-3403 with the R584 at Inse Geimhleach via Brachán, Drom Óinigh, Dromagarry, Pruchas, Cathair Ceirin, Cill na Martra, Na Cúlacha, Cnoc Sathairn, Cill Mic Cranróg, Cluain Ti Cairtig, An Leac Mhór, Doire an Aonaigh, Claonráth Theas, Dereen, Derryvane, Carrigleigh.Road Numbers:

L-7455 (Part), L-3407 (Part), L-7434, L-7433 (Part), L-3403 (Part)Alternative Route:

From the junction of the L-7455 with the L-34083 at Brachán continue south along the L-34083 and the L-3412 to the junction with the R584 at Raleigh South. Turn right onto the R584 and continue west to Inse Geimhleach via Dhroichead na Toinne and Kilbarry. This alternative route is also applicable when travelling in the reverse.

Stages 6 & 8: Lough Allua

Saturday 30th September 2017 (13.52hrs to 19.02hrs)Roads to be Closed:

From the junction of the R584  and L-4608 at Inchinossig Bridge to the junction of the  L4606  with R587 at Dromleigh( Kilmichael ) via Oileán Eidhneach Thoir, Oileán Eidhneach Thiar, Caolmhagh Beag, Inse idir Dha Aill, Gortnarea,  Coornahahilly,Lagneeve, Gortaknockane, Cooragreenane, Curraheen, Cappanclare,Carrignacurra,  Dromnagapple, Teeranassig, Clonmoyle Dromleigh.Road Numbers:

L4608, L4607 (Part), L4606Alternative Route:

From Béal Átha an Ghaorthaidh to Dromleigh (Kilmichael) via the R584 east to  Inse Geimhleach, to Dhroichead na Toinne Junction, at  Dhroichead na Toinne Junction turn right and continue south along R587 in to Dromleigh (Kilmichael).

This alternative route is also applicable in the reverse when travelling from Dromleigh (Kilmichael), to Béal Átha an Ghaorthaidh.Stages 9 & 11: Mushera

Sunday 1st October 2017 (08.03hrs to 13.02hrs)Roads to be Closed:

From the junction of the L-3418 and the L-7459 at Kilnagurteen (Macroom) to the junction of the L-5248 with the L-7443 and the L-5229 at Knocknakilla via Kilnagurteen, Kilboultragh, Mullenroe, Cackanode, Scrhanard, Monaflugh, Maulnahorna, Cushloura, Knocknakilla.Road Numbers:

L-7459, L-3417 (Part), L-7447 (Part), L-7444 (Part), L-3419 (Part), L-5248Alternative Route:

At the junction of the L-3418 and the L-7459 at Kilnagurteen continue south along the L-3418 to the junction with the N22. Turn right onto the N22 and continue west to the junction with the R582. Turn right onto the R582 and continue north via Carriganima to the junction with the L-7442. Turn right onto the L-7442 and continue north to the junction with the L-7443 and continue north to the junction with the L-5248 at Knocknakilla. This alternative route is also applicable when travelling in the reverse.Stages 10 & 12: Butter Road

Sunday 1st October 2017 (08.32hrs to 13.29hrs)Roads to be Closed:

From the junction of the L-7466 and the L-3418 at Ballinagree West to the junction of the L-5246 with the L-5229 at Cloghboola Beg via Ballinagree West, Knocknagappul, Mushera, Lackdotia, Cloghboola Beg.Road Numbers:

L-7461, L-2750 (Part), L-1123 (Part), L-1124 (Part), L-5246Alternative Route:

At the junction of the L-3418 and the L-2750 at Annagannihy continue south along the L-3418 via Macroom to the junction with the N22. Turn right onto the N22 and continue west to the junction with the R582. Turn right onto the R582 and continue north via Carriganima to Millstreet. This alternative route is also applicable when travelling in the reverse.Stages 13 & 15: Mullach an Ois

Sunday 1st October 2017 (11.57hrs to 17.12hrs)

 

Roads to be Closed:

From the junction of the L-3409 and the L-7420 at Na hUláin Thoir to the junction of the L-7423 with the R582 at Maulnagrough and from there to the Junction of the L-7423 with the L-3409 at Caherkeegane via Na hUláin Thoir, Daingean na Saileach, Lios Carragáin,, Curraleigh, Garranecarney, Maulnagrough, Gortnagishagh, Carrigonirtane, Cabragh, Killmountain, Lacktify, Caherkeegane.Road Numbers:

L-7420, L-7422 (Part), L-7423Alternative Route:

At the junction of the R582 and the L-7423 at Maulnagrough continue south along the R582 via Carriganima to the junction with the L-3409 at Teerbeg. Turn right onto the L-3409 and continue west via Cluain Droichead to the junction with the L-7420 at Na hUláin Thoir. This alternative route is also applicable when travelling in the reverse.Stages 14 & 16: Na Foithrí

Sunday 1st October 2017 (12.21hrs to 17.43hrs)

 

Roads to be Closed:

From the junction of the N22 and the L-3405 at Baile Mhic Íre to the junction of the L-3401 with the L-3402 at Gort na Binne via an tSeanchluain, Cathair Chearnaigh, Gort an Acra, An Chúil Iarthach, An Ráth Thoir, An Ráth Thiar, Gort na Scairte, Cúil Aodha, Doire an Chuilinn , An Lománach Bheag, Foithrí, An Doire Leathan, Cathair na Cáithe, Gort na Binne..Road Numbers:

L-3405 (Part), L-7405, L-7404 (Part), L-3401Alternative Route:

From the junction of the N22 and the L-3405 at Baile Mhic Íre continue east along the N22 to the junction with the L-3402 at Lissacresig. Turn right onto the L-3402 and continue west to the junction of the L-3402 with the L-3401 at Gortnabinna via Ré na nDoirí. This alternative route is also applicable when travelling in the reverse.This closure is to facilitateIn addition, it is proposed to close all adjoining public roads for a distance of 200 metres from the junctions with the roads listed above.Director of Roads,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

08
September
2017

Road Resurfacing - L3600Dungourney to Learys Cross

Road Resurfacing - L3600Dungourney to Learys Cross

CORK COUNTY COUNCILROADS ACT 1993TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSNOTICE IS HEREBY GIVEN under Section 75 of the Roads Act 1993 that the following roads will be closed to public traffic for the dates and times stated:Road Resurfacing - L3600-26 Dungourney to Learys Cross Roads

From 08.00hrs Monday 25th of September to 21.00hrs Friday 6th of October 2017

(24 Hour Closure)

 

Road to be Closed:

L3600-26 Dungourney to Learys Cross RoadsRoad Number:

L3600-26Alternative Route:

Travelling from Castlelyons to Dungourney, turn right at the junction of the R628 & L-1526-0 (Learys Cross), travel west to the Junction with the R626 (Ballinterry Cross) and turn left, continue south to Midleton, at the roundabout take the first exit onto the R907, continue 300m south until the junction with the R627, turn left and continue on to Dungourney.This alternative route is also applicable in the reverse when travelling from Dungourney to Castlelyons.This closure is to facilitate Road Resurfacing Works.

Director of Roads

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

08
September
2017

Foul Sewer – R634 North Main Street, Youghal

Foul Sewer – R634 North Main Street, Youghal

CORK COUNTY COUNCILROADS ACT 1993TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

NOTICE IS HEREBY GIVEN under Section 75 of the Roads Act 1993 that the following roads will be closed to public traffic for the dates and times stated:Installation of

From 08.00hrs Monday 2nd October to 18.00hrs Friday 1st December 2017

(24 Hour Closure)Roads to be closed:

Part of the R634 North Main Street, Youghal from its junction with the L-3810-0 at Cork Hill to its junction with the L-9516-1 at Fairfield Car ParkRoad Number:

R634 (Part)Alternative Routes:

Traffic from Tallow Street:

Traffic wishing to access Youghal Town will be diverted onto the Breton Road from the roundabout at the junction of Quarry Road/Breton Road. Traffic that enters Youghal Town via Tallow Street will be diverted onto Cork Hill (L3810-0), Dermot Hurley Estate (L-9512-0), Barrack Road (L-3822) & Windmill Lane (L-3823-0) to rejoin the R634.Traffic from Cork Hill:

Traffic will be diverted east onto Tallow Street before being diverted onto Breton Road (R634) at the roundabout junction of Quarry Road and the diversion will end at Dolphin’s Square.Traffic from North Main Street:

Traffic will be diverted onto Dolphin’s Square, east along the R634 and west towards Tallow Street where access to Cork Hill can be availed of.This closure is to facilitate Installation of Foul Sewer.Director of Roads

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen, Co Cork. 2017

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

08
September
2017

Cattle Underpass – L1509 Bridestown, Kildinan

Cattle Underpass – L1509 Bridestown, Kildinan

CORK COUNTY COUNCILROADS ACT 1993TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSNOTICE IS HEREBY GIVEN under Section 75 of the Roads Act 1993 that the following roads will be closed to public traffic for the dates and times stated:

Construction of

From Monday 9th October to Friday 13th October 2017

(24 Hour Closure) Road to be closed:

L1509 at Bridestown, Kildinan between Keame Cross and Bridestown.Road Number:

L1509Alternative Route:

Traffic from Glenville side at Keame Cross continue onto R614 for approx 1.5km. Turn Left onto L5774 and turn right onto L1509.Detour available in reverse.This closure is to facilitate Construction of Cattle Underpass.

Director of Roads

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork 2017

Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Account

Other registration options: