Latest Co. Cork Alerts

MapAlerter is a free service that lets you receive alerts from Cork County Council by SMS, Email, App, Facebook Messenger and Social Media:

  
All Co. Cork local areas are serviced by MapAlerter including Cork City Environs, Clonakilty, Bandon, Bantry, Fermoy, Mallow, Macroom and other towns and villages. Get alerts...

Cork County Council

12
December
2018

Obair duchta cábla L34024 Béal Átha Ghaorthaidh

Obair duchta cábla L34024 Béal Átha Ghaorthaidh

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadachTugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag smaoineamh ar an bóithar seo a leanas a dhúnadh do trácht poiblí , faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, don tréimhse agus an cúis a luafar: -Bóthar le a bheith Dúnta:

An L-34024-0 Ráth Ghaiscígh, An Chathair, Béal Átha an Ghaorthaidh.Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó Luain an 3ú Nollaig 2018 go dtí Aoine an 21ú Nollaig 2018

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ó Luain an 7ú Eanair 2019 go dtí an 25ú Eanair 2019

(07.00 -19.00 Dúnadh Laethúil)

Ath-osclóidh an bóthar ó 19.01 ar dé Aoine an 21ú Nollaig 2018 go dtí 06.59 dé Luain an 7ú Eanair 2019Cúis leis an Dúnadh Bóthar beartaithe

Chun oibreacha ductála cábla le haghaidh nasc greille faoi thalamh a éascú.  Bealach Malartach:

Trácht atá ag taisteal i dtreo Thiar: Lean an L-3402-17 theas go dtí an acomhal leis an L-7410-0 ag Eachros. Lean an L-7410-0 Thoir Theas go dtí a acomhal leis an L-7412-12 ag Gort na Móna. Lean an L-7412-12 Thoir Thuaidh go dtí a acomhal leis an L-34024-0 ag Ráth Ghaiscígh. Lean an L-34024-0 i dtreo Thiar Thuaidh trí Ráth GhaiscíghTá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile do trácht atá ag dul i dtreo Thoir.TRC-148-18Stiúrthóir Seirbhísí

Bóithre & Iompar ,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Dfhonn do aighneacht/agóid i ndáil leis an dhúnadh bóithre sealadacha seo a mheas, dfhéadfadh sé a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin (faisnéis phearsanta san áireamh) a thabhairt don iarratasóir i gcóir réitiú. Faoi na rialacháin cosanta sonraí ginearálta (RCSG) tá do toiliú ag teastáil chun go mbeimíd in ann do faisnéis phearsanta a traschur do triú duine. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá tú ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur chuig an t-iarratasóirPróiseáilfear an faisnéis seo I line lenár ráiteas Príobháideachas ata ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ie 12 2018

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

12
December
2018

Cableduct work L34024 Rathgaskig Cahir Ballingeary

Cableduct work L34024 Rathgaskig Cahir Ballingeary

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-Road Subject of Closure:

L-34024-0 Rathgaskig Cahir Ballingeary.Period of Closure:

From Monday 3rd December 2018 to Friday 21st December 2018

(07:00hrs-19:00hrs-Daily Closure)

From Monday 7th January 2019 to Friday 25th January 2019

(07:00hrs-19:00hrs-Daily Closure)

Road will be open from 19:01hrs Friday 21st December 2018 to 06:59hrs Monday 7th January 2019.Reason for closure:

To facilitate the Underground Grid Connection Cable Ducting Works.Alternative Route:

Westbound Traffic: Follow the L-3402-17 south to its junction with the L-7410-0 at Eachros. Follow the L-7410-0 south east to its junction with the L-7412-12 at Gortnamona. Follow the L-7412-12 north east to its junction with the L-34024-0 at Rathgaskig. Follow the L-34024-0 north west through Rathgaskig.The same route is applicable in reverse for Eastbound Traffic.Ref: TRC-148-18Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

11
December
2018

Watermain works L6270 Knockburden, Ballincollig

Watermain works L6270 Knockburden, Ballincollig

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-

Road subject of proposed closure:

L6270 in the town lands of Grange and Knockburden, south west of Ballincollig.Period of proposed closure:

From 08.00hrs Monday January 7th 2019 to 18.00hrs Friday 1st February 2019

(24 Hour Closure)Reason for proposed closure:

To facilitate Rehabilitation of WatermainsAlternative Routes:

For traffic approaching from the north, continue west along the L-2216 and turn left onto L-2218. Turn left onto L-6274 until end of diversion.

For traffic approaching from the south, same diversion route in place in opposite direction.

Objections to this proposed temporary road closure should be made in writing, to the undersigned, quoting Ref: TRC-162-18, not later than 5pm on Friday 14th December 2018.Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

10
December
2018

Weekly Planning Alert issued by Cork County Council

Weekly Planning Alert issued by Cork County Council

Weekly Planning Alert issued by Weekly Planning Alert issued by Cork County Council. Details of new and decided applications over the previous week.

Written by: Cork County Council Categories: Planning, Cork County Council

09
December
2018

Road issue (FLOOD) on L-4426-20 now resolved.

Road issue (FLOOD) on L-4426-20 now resolved.The road L-4426-20 is now passable.
Townlands on this road are: Keenleen, Lissamona, Croha West, Croha East, Killickaforavane.
Date Resolved: 09/12/2018 13:54
To view a map of all current severe weather road issues in County Cork, click on this link http://arcg.is/2jZ1mKi
12 2018

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

06
December
2018

Goleen Road Trotting Races 2019

Goleen Road Trotting Races 2019

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADSPursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-Road subject of Proposed Closure:

The L-4402-0 from its junction with the L-4401-33 at Lissagriffin Cross to its junction with the R591 at White Strand.Period of Proposed Closure:

Sunday 27th January 2019 (12.00hrs-17.00hrs)Reason for Proposed Closure:

To facilitate Goleen Road Trotting RacesAlternative Route:

From Crookhaven to Lissagriffin via the R591 to Goleen and the L-4401-67, L-4401-53 and the L-4401-33 to Lissagriffin.

Objections to this proposed temporary road closure should be made in writing, to the undersigned, quoting Ref: TRC-159-18, not later than 5pm on Wednesday 12th December 2018.

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Written by: Cork County Council Categories: Road Closures & Disruptions, Cork County Council

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Account

Other registration options: